Đánh giá/ trắc nghiệm tâm lý

Đánh giá/ trắc nghiệm tâm lý

2019-12-12 15:00:42 Đào tạo doanh nghiệp

Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Hoàng Đức cung cấp dịch vụ đánh giá tâm lý và sức khoẻ tâm thần bởi đội ngũ bác sĩ, chuyên gia tâm lý được đào...

Nhân sự

Nhân sự

2019-12-10 10:07:02 Đào tạo doanh nghiệp

Những nhà Tham vấn – Trị liệu tâm lý của Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Hoàng Đức (Hoang Duc Center) bao gồm những người được đào tạo chính quy...

Cam kết

Cam kết

2019-12-10 10:06:34 Đào tạo doanh nghiệp

Chương trình đánh giá trí thông minh để tư vấn phát triển năng lực học tập và tài năng của trẻ 6 – 16 tuổi