Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Hoàng Đức là một tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học tâm lý, được thành lập bởi Công ty TNHH MTV Tư vấn và Giáo dục Hoàng Đức, cấp phép hoạt động bởi Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai (Giấy phép hoạt động số 43/ĐK-KHCN)

 

- Tên tiếng Việt: Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Hoàng Đức (Trung tâm Hoàng Đức)

- Tên tiếng Anh: Hoang Duc Applied Psychology Center

- Viết tắt: HDAP

- Địa chỉ: 217 Hà Huy Giáp, Quyết Thắng, Biên Hoà, Đồng Nai

- Điện thoại: 0251.3685676 - 088.8064266 (Hotline)

- Email: hoangduccenter@gmail.com

 

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Nghiên cứu, triển khai ứng dụng KH &CN trong các lĩnh vực sau:

- Tâm lý học nói chung (bao gồm cả nghiên cứu quan hệ người – máy);

- Tâm lý học chuyên ngành;

- Giáo dục chuyên biệt cho người khuyết tật.

Lĩnh vực dịch vụ khoa học và công nghệ

- Dịch vụ môi giới chuyển giao công nghệ (hỗ trợ các bên có nhu cầu mua hoặc bán tìm kiếm đối tác để ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ)

- Dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ (hỗ trợ các bên lựa chọn công nghệ, đàm phán và ký kết, thực hiện các hợp đồng chuyển giao công nghệ).

(Đối với những lĩnh vực hoạt động có điều kiện theo quy định của pháp luật, trước khi thực hiện phải được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền)

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Chức năng:

- Nghiên cứu và ứng dụng các vấn đề về tâm lý học nói chung, tâm lý học chuyên ngành, giáo dục chuyên biệt cho người khuyết tật;

- Tư vấn, phản biện và phổ biến kiến thức về tâm lý học nói chung, tâm lý học chuyên ngành, giáo dục chuyên biệt cho người khuyết tật;

- Ứng dụng tâm lý học nói chung, tâm lý học chuyên ngành, giáo dục chuyên biệt cho người khuyết tật vào cung cấp các dịch vụ có liên quan;

- Liên kết hợp tác với các tổ chức nghiên cứu các lĩnh vực tâm lý học nói chung, tâm lý học chuyên ngành, giáo dục chuyên biệt cho người khuyết tật trong và ngoài nước;

- Cung cấp các dịch vụ môi giới, tư vấn chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực tâm lý học nói chung, tâm lý học chuyên ngành, giáo dục chuyên biệt cho người khuyết tật.

Nhiệm vụ:

a. Nghiên cứu:

Nghiên cứu và hợp tác với các tổ chức trong, ngoài nước triển khai các nghiên cứu về:

+ Sức khoẻ tâm lý của các nhóm cộng đồng khác nhau.

+ Thích nghi các trắc nghiệm, công cụ trong đánh giá tâm lý con người

+ Các vấn đề về tâm lý xã hội

+ Nhân cách và phát triển nhân cách

+ Nhận thức và học tập của trẻ em, học sinh

+ Tâm lý cho cộng đồng

+ Tâm lý học trong trường học

+ Tâm lý học và sức khoẻ, bệnh tật của con người

+ Tâm lý học công nghiệp/ tổ chức

+ Nghiên cứu các lĩnh vực của giáo dục chuyên biệt cho người khuyết tật (tự kỷ, rối loạn ngôn ngữ/ giao tiếp, rối loạn học tập, khuyết tật trí tuệ, khuyết tật vận động, khuyết tật giác quan …)

+ Nghiên cứu thí điểm xây dựng các mô hình giáo dục chuyên biệt cho người khuyết tật.

b. Dịch vụ khoa học và công nghệ:

Ứng dụng tâm lý học, giáo dục học trong việc cung cấp các dịch vụ:

+ Tư vấn, phản biện các dự án, các đề án trong lĩnh vực tâm lý nói chung, tâm lý học chuyên biệt, giáo dục chuyên biệt cho người khuyết tật;

+ Phổ biến kiến thức trong lĩnh vực tâm lý học nói chung, tâm lý học chuyên biệt, giáo dục chuyên biệt cho người khuyết tật;

+ Chăm sóc sức khoẻ tâm lý/ tinh thần của các nhóm cộng đồng (trẻ em, học sinh, người trưởng thành, tổ chức, trường học và gia đình);

+ Đánh giá/ trắc nhiệm tâm lý;

+ Tư vấn hướng nghiệp và giáo dục hướng nghiệp;

+ Giáo dục kỹ năng sống (tâm lý – xã hội) cho học sinh, cho người trưởng thành, các nhóm đối tượng đặc thù (nghiện chất, nghiện internet, vi phạm pháp luật,…);

+ Tổ chức các hội nghị, hội thảo về tâm lý học nói chung, tâm lý học chuyên biệt và giáo dục cho chuyên biệt cho người khuyết tật;

+ Bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp cho những người giảng dạy, nghiên cứu và thực hành trong lĩnh vực tâm lý học nói chung, tâm lý học chuyên biệt và giáo dục chuyên biệt cho người khuyết tật …;

+ Thực hiện các đề tài, dự án khi được phê duyệt thuộc lĩnh vực tâm lý học nói chung, tâm lý học chuyên biệt, giáo dục chuyên biệt cho người khuyết tật;

+ Chuyển giao, ứng dụng các thành tựu tâm lý học nói chung, tâm lý học chuyên ngành, giáo dục chuyên biệt cho người khuyết tật;

+ Cung cấp các dịch vụ môi giới, tư vấn chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực tâm lý học nói chung, tâm lý học chuyên ngành, giáo dục chuyên biệt cho người khuyết tật.

c. Hợp tác, liên kết:

Hợp tác, liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước có chức năng giáo dục và đào tạo để triển khai các chương trình: đào tạo, bồi dưỡng về tâm lý học nói chung, tâm lý học chuyên biệt và giáo dục chuyên biệt cho người khuyết tật với các trình độ cao đẳng, đại học, sau đại học.

 

MÔ HÌNH TỔ CHỨC & NHÂN SỰ

Hội đồng khoa học

- TS Lê Minh Công – Giảng viên Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia TP HCM; Phó tổng thư ký Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng.

- PGS. TS Nguyễn Văn Thọ - Nguyên Giám đốc Bệnh viện Tâm thần trung ương 2 - Thành viên Hội đồng;

- PGS. TS Trần Thành Nam – Trưởng Các khoa giáo dục, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội - Thành viên Hội đồng;

- PGS. TS Nguyễn Đức Lộc - Viện trưởng Viện nghiên cứu Đời sống xã hội – Thành viên Hội đồng;

- TS Hoàng Trung Học – Trưởng Khoa Giáo dục học, Học viện Quản lý giáo dục Việt Nam – Thành viên Hội đồng;

- TS Phạm Thanh Bình – Phó trưởng Khoa Công tác xã hội, Trường Đại học KHXH&NV Đại học Quốc gia TP HCM – Thành viên Hội đồng;

- ThS Nguyễn Công Bình – Phó Giám đốc Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Hoàng Đức – Thư ký Hội đồng.

 

Ban giám đốc

- ThS Bùi Ngọc Diễm - Giám đốc

- ThS Nguyễn Công Bình - Phó giám đốc

 

Phòng Đánh giá và Tham vấn tâm lý

- ThS Trịnh Phục - Trưởng phòng

 

Phòng Đào tạo và Phát triển dự án

- ThS Nguyễn Công Bình - Trưởng phòng

 

NHÂN SỰ 

- TS Lê Minh Công – Chuyên gia Nghiên cứu, Đào tạo và Tham vấn & trị liệu tâm lý

- TS Phạm Thanh Bình - Chuyên gia Nghiên cứu, Đào tạo và Tham vấn & trị liệu tâm lý

- TS Trịnh Viết Then - Chuyên gia Nghiên cứu, Đào tạo và Tham vấn & trị liệu tâm lý

- Ths Nguyễn Văn Đường - Chuyên gia Đào tạo và Tham vấn & trị liệu tâm lý

- Ths Bùi Ngọc Diễm – Chuyên gia đào tạo

- Ths Tâm lý học lâm sàng Trương Văn Lợi – Chuyên gia Tham vấn & trị liệu tâm lý

- Ths Tâm lý lâm sàng Nguyễn Công Bình – Chuyên viên Tham vấn & trị liệu tâm lý

- Chuyên viên Âm ngữ trị liệu Nguyễn Thị Mai - Chuyên viên can thiệp âm ngữ. 

- Ths Tâm lý học lâm sàng Trịnh Hoàng Diễm Phúc - Chuyên viên Tham vấn & trị liệu tâm lý

- Ths Tâm lý học Đinh Thị Xuân Mai - Chuyên viên Tham vấn & trị liệu tâm lý

- Ths Nguyễn Thị Duyên - Chuyên viên Tham vấn & trị liệu tâm lý

 

Quý vị có thể tham khảo năng lực của chúng tôi qua: /public/userfiles/files/HDAP%20-%20Information.pdf