MENU
21
2
1
Gioi thieu

Giới Thiệu Hoàng Đức

Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Hoàng Đức (Hoang Duc Applied Psychology Center) là một tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học tâm lý, được thành lập bởi Công ty TNHH MTV Tư vấn và Giáo dục Hoàng Đức, được cấp phép hoạt động bởi Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai. Với đội ngũ các nhà chuyên môn có trình độ cao, đủ năng lực, chúng tôi đang cung cấp các dịch vụ:

- Tham vấn và trị liệu tâm lý cho cá nhân và gia đình;

- Hợp tác với các trường học triển khai mô hình phòng tâm lý trường học;

- Cung cấp các dịch vụ tham vấn tâm lý cho các công ty/ tổ chức có nhu cầu;

- Tổ chức các chương trình đào tạo/ hội thảo về lĩnh vực tâm lý ứng dụng;

- Triển khai chương trình đào tạo năng lực cảm xúc - xã hội cho học sinh tiểu học (hợp tác với các trường tiểu hoc).

Dự án - Đào tạo

Tham vấn tâm lý

Đánh giá trí tuệ

Đối tác

Đại học Sư phạm, Đại học Huế
Trung tâm phát triển sức khoẻ bền vững
Hội trợ giúp người khuyết tật Việt Nam
Hội khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam
Đại học Sư phạm Hà Nội
Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia TP HCM
Trường Đại học Đồng Nai
Hội tâm lý học Việt Nam
Trường ĐHGD - Đại học Quốc gia HN
Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức
Học viện quản lý giáo dục Việt Nam
Viện Social Life

Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Hoàng Đức

Copyright © 2019 Hdap.vn All Rights Reserved.

0888064266