THÔNG BÁO CHIÊU SINH GARS-3

“ Sử dụng thang đánh giá GARS-3 trong sàng lọc và chẩn đoán rối loạn phổ tự kỷ”

Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Hoàng Đức và Viện Tâm lý học lâm sàng thông báo chiêu sinh khóa tập huấn “ Sử dụng thang đánh giá GARS-3 trong sàng lọc và chẩn đoán rối loạn phổ tự kỷ”.

 

Giới thiệu Thang đánh giá GARS-3

Thang đo Tự kỷ Gilliam - phiên bản thứ ba (GARS-3) là một công cụ sàng lọc dựa trên mẫu chuẩn để xác định những người có rối loạn phổ tự kỷ (ASD) từ 3-22 tuổi. GARS-3 dựa trên định nghĩa về tự kỷ của Hội Tâm thần học Mỹ (2012) và Hội Tự kỷ Mỹ (2012), là công cụ được cập nhật đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn đánh giá tự kỷ theo Sổ tay chẩn đoán và thống kê các rối loạn tâm thần, lần thứ 5 (DSM-5) của Hiệp Hội Tâm thần học Mỹ.

GARS-3 có thể được sử dụng để:

(a) giúp xác định những người có ASD

(b) đánh giá mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng ASD

(c) theo dõi quá trình của các chương trình can thiệp

(d) đặt mục tiêu cho thay đổi và can thiệp

(e) làm công cụ nghiên cứu.

Thang đánh giá tự kỷ GARS -3 là công cụ đã được thích nghi và có bản quyền quốc tế tại Việt Nam bởi Viện Tâm lý học lâm sàng.

Giảng viên: Các chuyên gia thuộc Viện Tâm lý học lâm sàng

Đối tượng tham dự

- Các nhân đã tốt nghiệp Cử nhân trở lên các ngành Tâm lý học, Tâm lý giáo dục, Công tác xã hội, Giáo dục học, Giáo dục đặc biệt.

- Bác sĩ tâm thần, cán bộ y tế cộng đồng, các chuyên viên trong lĩnh chăm sóc sức khỏe tâm thần, trường học, trung tâm chuyên biệt, các tổ chức phi chính phủ.

Thời gian, địa điểm

- Thời gian: 02 ngày (1 và 2 tháng 8 năm 2020)

- Địa điểm (Dự kiến): Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh phí

- Phí đào tạo: 8.000.000 đồng/học viên (Chưa bao gồm chi phí GARS-3 bản quyền tiếng Việt 3 triệu đồng).

- Nộp phí tập huấn: Số tài khoản: 0481000768317, tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Biên Hòa – Đồng Nai (Đơn vị thụ hưởng: Công ty TNHH MTV Tư vấn và Giáo dục Hoàng Đức). Ghi rõ: Tên học vien – GARS-3 – số điện thoại.

Chứng nhận

- Học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện thực hành GARS – 3 do Viện Tâm lý học lâm sàng cấp

Đăng ký: theo 02 cách

- Cách 1: gọi điện thoai: 02513685676 (gặp cô Tuyết – Giờ HC)

- Cách 2: Gửi email cho trung tâm: hoangduccenter@gmail.com

Số điện thoại tư vấn chương trình: 0385339791 (gặp thầy Bình);  

Đăng ký và nộp tiền trước 17:00, ngày 20/07/2020

Trân trọng thông báo!

 

 

Dự án - Đào tạo khác