[HDAP] Nằm trong khuôn khổ của đề tài cấp tỉnh Đồng Nai mà Hoàng Đức làm chủ trì “Khả năng tiếp cận dịch vụ xã hội của lao động nữ phi chính thức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai – thực trạng và giải pháp". Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Hoàng Đức tổ chức Hội thảo "Lý luận và thực tiễn về khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội của lao động nữ phi chính thức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai" nhằm trao đổi các kết quả nghiên cứu lý thuyết để chuẩn bị xây dựng công cụ nghiên cứu và triển khai nghiên cứu thực tiễn.

Các nội dụng chính của hội thảo bao gồm:

- Đặc điểm kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai;

- Sự tác động của các đặc điểm kinh tế, văn hóa, xã hội đến việc nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội của lao động nữ phi chính thức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

- Kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới và các địa phương khác tại Việt Nam trong việc nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội của lao động nữ phi chính thức;

- Thực trạng nhu cầu tiếp cận các dịch vụ xã hội của lao động nữ phi chính thức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

- Thực trạng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội của lao động nữ phi chính thức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

- Thực trạng những yếu tố tác động đến khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội của lao động nữ phi chính thức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Thời gian tổ chức hội thảo: 08:00 – 11:00, ngày 29/07/2022

Địa điểm: Phòng hội thảo Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Hoàng Đức Lô BN2 – LK24, Đường N1, KDC – D2D – Võ Thị Sáu, Phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai.

Xin trân trọng kính mời quý đại biểu, các nhà khoa học tham dự.

Mọi thông tin đăng ký và trao đổi: CN Nguyễn Tấn Thành (chuyên viên Phòng Đào tạo và Dự án), ĐT: 0869874481; Email: tanthanh.edu1@gmail.com.

Dự án - Đào tạo khác