THÔNG BÁO CHIÊU SINH

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN PHỤ HUYNH

“Cha mẹ là chuyên viên can thiệp của con”

Đặc biệt: Tập huấn tại gia đình phụ huynh - Thời gian linh hoạt.

 

Nhằm mục đích giúp phụ huynh nâng cao hiểu biết và kỹ năng xây dựng mục tiêu cũng như can thiệp cho trẻ rối loạn phát triển (tự kỷ, chậm phát triển, rối loạn ngôn ngữ, ADHD) tại nhà. Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Hoàng Đức phối hợp với Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức tổ chức chương trình tập huấn huấn luyện phụ huynh có con rối loạn phát triển “Cha mẹ là chuyên viên can thiệp của con”.

I. Nội dung chương trình: Chương trình gồm 10 buổi tập huấn với các nội dung:

Phần 1. Thực hành quan sát và phát hiện vấn đề của trẻ (2 buổi)

Phần 2. Thực hành một số phương pháp chơi cơ bản (3 buổi)

+ Mô hình Floortime/ D.I.R (Developmental Individual – Difference Relationship-Based Model)

+ Thời gian Dưới sàn

Phần 3. Thực hành xây dựng mục tiêu và can thiệp cho trẻ tại nhà (5 buổi)

+ Thực hành quan sát và xây dựng mục tiêu

+ Các kỹ thuật trong hoạt động can thiệp

- Giới thiệu về phát triển kỹ năng giao tiếp xã hội cho trẻ

- Các kỹ thuật dạy tương tác

- Các kỹ thuật dạy trực tiếp

- Hiểu hành vi

II. Đối tượng chiêu sinh: Là phụ huynh, người nuôi dưỡng trẻ có rối loạn phát triển thần kinh (rối loạn phổ tự kỷ, chậm phát triển trí tuệ, rối loạn ngôn ngữ, tăng động – giảm chú ý) và rối loạn hành vi (Có thể cả gia đình tham gia vào buổi tập huấn).

III. Địa điểm & thời gian tập huấn

- Tại nhà phụ huynh;

- Mỗi buổi tập huấn kéo dài từ 60 phút đến 90 phút (lịch tập huấn linh hoạt theo đăng ký của phụ huynh).

IV. Giảng viên của chương trình

- Cô Nguyễn Thị Mai

Chuyên viên Âm ngữ trị liệu (Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch), Chuyên viên Giáo dục đặc biệt nâng cao (Cao đẳng sư phạm mẫu giáo trung ương);

Phó giám đốc Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức;

Kinh nghiệm 8 năm đánh giá và can thiệp với trẻ rối loạn phát triển.

- Thầy Nguyễn Công Bình

Thạc sĩ Tâm lý lâm sàng (Học viện Quản lý giáo dục); Chuyên viên Đánh giá và can thiệp các khó khăn trong bối cảnh học đường (Đại học KHXH&NV, ĐHQG – HCM; Đại học Liège & Đại học Louvain – Bỉ);

Phó giám đốc Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Hoàng Đức;

Kinh nghiệm 5 năm đánh giá và can thiệp các rối loạn phát triển và hành vi.

- Thầy Trịnh Phúc

Thạc sĩ Tâm lý lâm sàng (Học viện Quản lý giáo dục); Chuyên viên Đánh giá và can thiệp các khó khăn trong bối cảnh học đường (Đại học KHXH&NV, ĐHQG – HCM; Đại học Liège & Đại học Louvain – Bỉ);

Kinh nghiệm 5 năm đánh giá và can thiệp các rối loạn phát triển và hành vi.

- Cô Nguyễn Thị Thanh Thuý

Chuyên viên Âm ngữ trị liệu (Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch), Chuyên viên Giáo dục đặc biệt;

Trưởng chi nhánh Thống Nhất, thuộc Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức;

Kinh nghiệm 5 năm đánh giá và can thiệp với trẻ rối loạn phát triển.

- Cô Trần Thị Hải

Chuyên viên Tâm lý – Giáo dục, Giáo dục đặc biệt (Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh;

Kinh nghiệm 5 năm đánh giá và can thiệp với trẻ rối loạn phát triển.

VÀ CÁC CHUYÊN VIÊN ĐƯỢC ĐÀO TẠO VÀ GIẦU KINH NGHIỆM

V. Phí: 5,000,000 VND/ toàn khoá (10 buổi)

- Có thể nộp tiền trực tiếp tại Phòng Hành chính tổng hợp của các chi nhánh;

- Có thể nộp tiền qua tài khoản: Số 0481000768317; Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Biên Hòa - Đồng Nai; Đơn vị thụ hưởng: Công ty TNHH MTV Tư vấn và Giáo dục Hoàng Đức; Nội dung ghi: Đăng ký Khoá Phụ huynh.

VI. Đăng ký: Đăng ký bằng 2 cách:

Cách 1: Gọi điện: 0912191315 (Hotline); hoặc đăng ký trực tiếp với nhân viên hành chính tại các chi nhánh của Trung tâm tự kỷ Hoàng Đức; hoặc 02513685676 (Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Hoàng Đức)

Cách 2: Gửi email hoangduccenter@gmail.com (ghi rõ tiêu đề: Đăng ký Tập huấn Phụ huynh)

Hạn đăng ký và nộp tiền: Chiêu sinh liên tục

Trân trọng thông báo!

 

Đọc thông báo tại: 

Dự án - Đào tạo khác