Căn cứ vào thông báo số 135/KH-ĐHSP ngày 14/1/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế về kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ lần 1 năm 2021;

Căn cứ vào thông báo số 03/TB-HVQLGD ngày 05/01/2021 của Giám đốc Học viện Quản lý Giáo dục về thông báo tuyển sinh năm 2021.

Trung tâm Tâm lý học Hoàng Đức phối hợp với Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế và Học viện Quản lý Giáo dục thông báo tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ lần 2 năm 2021, học tại Đồng Nai như sau:

1. Chuyên ngành tuyển sinh

a, Các chuyên nghành thuộc Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, bao gồm:

- Tâm lý học (Tâm lý học trường học). 

- Giáo dục học (Giáo dục mầm non)

- Giáo dục học (Giáo dục tiểu học)

- Quản lý giáo dục

b, Các chuyên nghành thuộc Học viện Quản lý Giáo dục

- Tâm lý học lâm sàng

2. Hình thức và thời gian đào tạo

- Hình thức: Đào tạo trình độ Thạc sĩ theo học chế tín chỉ.

- Thời gian: Tứ 1,5 năm đến 2 năm (Học vào các ngày Thứ 7 và Chủ nhật).

3. Địa điểm học: Tại TP Biên Hoà, Đồng Nai.

4. Đối tượng tuyển sinh thuộc các ngành được dự tuyển

a, Đối với chuyên ngành Giáo dục học (Giáo dục mầm non và Thạc sĩ Giáo dục tiểu học)

Yêu cầu: Tốt nghiệp trình độ Đại học các ngành: Giáo dục tiểu học, SP Giáo dục tiểu học, Giáo dục tiểu học đặc biệt, Giáo dục mầm non, Sư phạm mầm non, Sư phạm mẫu giáo, Giáo dục đặc biệt, SP Giáo dục đặc biệt, Giáo dục chính trị, Giáo dục công dân, Giáo dục pháp luật, Tâm lý học, Tâm lý – Giáo dục, Giáo dục học.

b, Đối với chuyên ngành Quản lý giáo dục

Yêu cầu: Tốt nghiệp trình độ Đại học các ngành: Quản lý giáo dục (nghành đúng); Tâm lý học, Tâm lý giáo dục (ngành gần); Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ, Địa lý,...(ngành khác)

c, Đối với chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng

Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học các ngành: Tâm lý học, Tâm lý giáo dục, Tâm lý học trường học (ngành đúng); Giáo dục học, Xã hội học, Công tác xã hội, Công tác thanh thiếu niên, Các ngành khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên; các ngành thuộc khối Y - Dược, Quản lý giáo dục (ngành gần).

d, Đối với chuyên ngành Tâm lý học (Tâm lý học trường học). 

Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học các ngành: Tâm lý học trường học (Tâm lý học đường), Tâm lý học, Tâm lý học lâm sàng, Công tác xã hội, Xã hội học, Giáo dục đặc biệt, Giáo dục tiểu học, Giáo dục mầm non, Nhân học, Sư phạm mầm non, Y tế công cộng, Quản lý giáo dục, Các ngành thuộc khối sư phạm 

5. Cấp bằng

- Đơn vị cấp bằng: Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Văn bằng: Thạc sĩ Tâm lý học (Tâm lý học trường học); Thạc sĩ giáo dục học (Giáo dục mầm non); Thạc sĩ Giáo dục học (Giáo dục tiểu học); Thạc sĩ Quản lý Giáo dục

- Đơn vị cấp bằng: Học viện Quản lý giáo dục (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Văn bằng: Thạc sĩ chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng

6. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến hết ngày 15/7/2021.

7. Liên hệ và tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Hoàng Đức

- Địa chỉ: 217 Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, Biên Hoà, Đồng Nai

- Điện thoại: 0251.3685675 (hành chính); 0385.339791 (gặp Thầy Bình)

- Email: hoangduccenter@gmail.com

Trân trọng thông báo!

Xin vui lòng tham khảo kế hoạch kèm theo:

Thông báo Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế: /public/userfiles/files/Ke%20hoach%20tuyen%20Ths%20.pdf; Xem các ngành gần thuộc các chương trình Đại học Sư phạm, Đại học Huế: /public/userfiles/files/QDBSDM_NGANHDUNGGAN.pdf

Thông báo từ Học viện Quản lý Giáo dục: http://naem.edu.vn/DesktopModules/QLThongBao/upload/637454618897315829-newdoc2021-01-0515.41.14-20210105154145.pdf

Dự án - Đào tạo khác