Căn cứ vào thông báo số 2244/KH-ĐHSP ngày 15/10/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế về kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ lần 2 năm 2021;

Trung tâm Tâm lý học Hoàng Đức phối hợp với Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế thông báo tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ lần 2 năm 2021, học tại Đồng Nai như sau:

1. Chuyên ngành tuyển sinh

- Tâm lý học (Tâm lý học trường học). 

- Quản lý giáo dục

2. Hình thức và thời gian đào tạo

- Hình thức: Đào tạo trình độ Thạc sĩ theo học chế tín chỉ.

- Thời gian: Tứ 1,5 năm đến 2 năm (Học vào các ngày Thứ 7 và Chủ nhật).

3. Địa điểm học: Tại TP Biên Hoà, Đồng Nai.

4. Đối tượng tuyển sinh thuộc các ngành được dự tuyển

a, Đối với chuyên ngành Quản lý giáo dục

Yêu cầu: Tốt nghiệp trình độ Đại học các ngành: Quản lý giáo dục (nghành đúng); Tâm lý học, Tâm lý giáo dục (ngành gần); Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ, Địa lý,...(ngành khác)

b, Đối với chuyên ngành Tâm lý học (Tâm lý học trường học). 

Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học các ngành: Tâm lý học trường học (Tâm lý học đường), Tâm lý học, Tâm lý học lâm sàng, Công tác xã hội, Xã hội học, Giáo dục đặc biệt, Giáo dục tiểu học, Giáo dục mầm non, Nhân học, Sư phạm mầm non, Y tế công cộng, Quản lý giáo dục, Các ngành thuộc khối sư phạm.

5. Cấp bằng

- Đơn vị cấp bằng: Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Văn bằng: Thạc sĩ Tâm lý học (Tâm lý học trường học);Thạc sĩ Quản lý Giáo dục

6. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến hết ngày 25/11/2021.

7. Liên hệ và tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Hoàng Đức

- Địa chỉ: 217 Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, Biên Hoà, Đồng Nai

- Điện thoại: 0251.3685675 (hành chính); 0385.339791 (gặp Thầy Bình)

- Email: hoangduccenter@gmail.com

Trân trọng thông báo!

Xin vui lòng tham khảo kế hoạch kèm theo:

Thông báo Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế: http://tuyensinh.dhsphue.edu.vn/Upload/Files/1624-kh-tsinh_lop_btkt_qlgd_2021-2022.pdf; Xem các ngành gần thuộc các chương trình Đại học Sư phạm, Đại học Huế: /public/userfiles/files/QDBSDM_NGANHDUNGGAN.pdf

Biểu mẫu đăng ký dự tuyển: /public/userfiles/files/D%C6%A1n_d%E1%BB%B1_tuy%E1%BB%83n%202021.docx

Dự án - Đào tạo khác