NHÀ THAM VẤN/ TRỊ LIỆU TÂM LÝ TẠI HOÀNG ĐỨC

 

– Những nhà Tham vấn – Trị liệu tâm lý của Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Hoàng Đức (Hoang Duc Center) bao gồm những người được đào tạo chính quy về Tâm lý học nói chung và tham vấn – trị liệu tâm lý chuyên sâu. 

– Những nhà Tham vấn – Trị liệu tâm lý của Hoang Duc Center có kinh nghiệm thực hành lâu năm, và được giám sát.

DANH SÁCH CÁC NHÀ THAM VẤN/ TRỊ LIỆU TÂM LÝ TẠI HOANG DUC CENTER

1. TS Lê Minh Công, Chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng. 

Nguyên Phụ trách Khoa Tâm lý lâm sàng, Bệnh viện Tâm thần trung ương 2 (2003 - 2012);

Giảng viên/ Phó trưởng Khoa Tâm lý học, Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (2012 - Nay);

Trưởng Modul, Khoa Y – Đại học Quốc gia TP HCM (2014 - Nay);

Phó tổng thư ký Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục Việt Nam/ UVBCH Hội Tâm lý trị liệu Việt Nam/ Hội Tâm lý học Việt Nam/ Phó chủ tịch - Tổng thư ký Hội khoa học Tâm lý - Giáo dục Đồng Nai;

Kinh nghiệm thực hành tham vấn và trị liệu 18 năm với thanh thiếu niên và người trưởng thành;

Đào tạo chuyên sâu về tâm thần học, trị liệu theo tiếp cận gia đình- hệ thống; Đánh giá và trị liệu tâm lý cho học sinh có các khó khăn trong bối cảnh học đường. 

2. Ths Trương Văn Lợi, Chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành viên. 

Phó trưởng Khoa Tâm lý lâm sàng, Bệnh viện Tâm thần trung ương 2.

Được đào tạo chuyên sâu về Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên.

Kinh nghiệm thực hành đánh giá và tham vấn tâm lý 15 năm.

3. Ths Nguyễn Văn Đường, Tham vấn tâm lý.

Thạc sĩ Tâm lý học (Đại học Huế), Chứng chỉ Tâm thần học (Bệnh viện Tâm thần trung ương 2)

Chuyên viên Tâm lý lâm sàng tại Khoa Tâm lý lâm sàng, Bệnh viện Tâm thần trung ương 2 (2004 – 2010); Chuyên viên Tâm lý lâm sàng tại Viện Giám định sức khoẻ tâm thần trung ương 2 (2010 – nay).

4. Ths Nguyễn Thị Duyên, Tham vấn tâm lý.

Tốt nghiệp ngành Tâm lý học tại Đại học ngành Tâm lý học tại Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội (2002); Chứng chỉ Khoá Tâm lý trị liệu – DU của Trường Đại học Y – Dược TP Hồ Chí Minh (2012).

Chuyên viên Tâm lý lâm sàng tại Bệnh viện Tâm thần trung ương 2 (2004 – nay)

5. Chuyên viên Tâm lý Đinh Thị Xuân Mai, Tham vấn tâm lý.

Cử nhân Tâm lý học tại Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội (2002), Chứng chỉ chuyên ngành Trị liệu hệ thống và gia đình (Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch & Đại học Công giáo Louvain, 2018).

Chuyên viên Tâm lý lâm sàng tại Bệnh viện Tâm thần trung ương 2 (2004 – nay)

6. Ths Nguyễn Công Bình, Chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng

Trưởng phòng Đánh giá tại Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức (2015 – 2019).

Phó giám đốc Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Hoàng Đức (2019 - nay)

Cử nhân Tâm lý học tại Đại học Huế (2015), Ths Tâm lý học lâm sàng tại Học viện Quản lý giáo dục Việt Nam.

Chứng chỉ đánh giá và diễn giải thang WISC-IV-VN (Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017), Đang học khoá Lượng giá và can thiệp các rối loạn trong bối cảnh học đường (Đại học KHXH&NV và Đại học Louvain, Bỉ 2017 - 2019).

7. Ths Trịnh Phúc, Chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng

Trưởng phòng Đánh giá và Tham vấn tâm lý tại Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Hoàng Đức;

Cử nhân Tâm lý học theo định hướng Tham vấn & Trị liệu tâm lý tại Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh,

Ths Tâm lý học lâm sàng tại Học viện Quản lý giáo dục Việt Nam.

Chứng chỉ đánh giá và diễn giải thang WISC-IV-VN (Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017), Đang học khoá Lượng giá và can thiệp các rối loạn trong bối cảnh học đường (Đại học KHXH&NV và Đại học Louvain, Bỉ 2018 - 2021).

 

 

Tham vấn tâm lý khác