BAN GIÁM ĐỐC

- Ths Bùi Ngọc Diễm - Giám đốc

- Chuyên viên tâm lý Nguyễn Công Bình - Phó giám đốc

 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

- TS Lê Minh Công – Giảng viên Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia TP HCM; Phó tổng thư ký Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng.

- PGS. TS Nguyễn Văn Thọ - Nguyên Giám đốc Bệnh viện Tâm thần trung ương 2 - Thành viên Hội đồng;

- PGS. TS Trần Thành Nam – Trưởng Các khoa giáo dục, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội - Thành viên Hội đồng;

- PGS. TS Nguyễn Đức Lộc - Viện trưởng Viện nghiên cứu Đời sống xã hội – Thành viên Hội đồng;

- TS Hoàng Trung Học – Trưởng Khoa Giáo dục học, Học viện Quản lý giáo dục Việt Nam – Thành viên Hội đồng;

- TS Phạm Thanh Bình – Phó trưởng Khoa Công tác xã hội, Trường Đại học KHXH&NV Đại học Quốc gia TP HCM – Thành viên Hội đồng;

- Chuyên viên Tâm lý lâm sàng Nguyễn Công Bình – Phó Giám đốc Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Hoàng Đức – Thư ký Hội đồng.

 

NHÀ CHUYÊN MÔN

- TS Lê Minh Công – Chuyên gia Nghiên cứu, Đào tạo và Tham vấn & trị liệu tâm lý

- TS Phạm Thanh Bình - Chuyên gia Nghiên cứu, Đào tạo và Tham vấn & trị liệu tâm lý

- TS Trịnh Viết Then - Chuyên gia Nghiên cứu, Đào tạo và Tham vấn & trị liệu tâm lý

- Ths Nguyễn Văn Đường - Chuyên gia Đào tạo và Tham vấn & trị liệu tâm lý

- Ths Bùi Ngọc Diễm – Chuyên gia đào tạo

- Ths Tâm lý học lâm sàng Trương Văn Lợi – Chuyên gia Tham vấn & trị liệu tâm lý

- Ths Tâm lý lâm sàng Nguyễn Công Bình – Chuyên viên Tham vấn & trị liệu tâm lý

- Chuyên viên Âm ngữ trị liệu Nguyễn Thị Mai - Chuyên viên can thiệp âm ngữ. 

- Ths Tâm lý học lâm sàng Trịnh Hoàng Diễm Phúc - Chuyên viên Tham vấn & trị liệu tâm lý

- Ths Tâm lý học Đinh Thị Xuân Mai - Chuyên viên Tham vấn & trị liệu tâm lý

- Ths Nguyễn Thị Duyên - Chuyên viên Tham vấn & trị liệu tâm lý

Giới thiệu