Thông báo toạ đàm khoa học "Tiếp cận đa ngành trong nghiên cứu, phòng ngừa, can thiệp tự sát ở trẻ em và thanh thiếu niên"

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO, 2016), tự sát là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ hai đối với lứa tuổi từ 15 - 29 (dẫn theo HCDC, 2021). Tại Việt Nam, theo khảo sát khác của Viện Sức khoẻ tâm thần trung ương (2020) cho thấy có khoảng 11% học sinh ở lứa tuổi từ 11- 17 đã từng có ý tưởng tự sát trong vòng một năm. Trên các phương tiện truyền thông hiện nay, tự sát ở lứa tuổi thanh thiếu niên như một hiện tượng đáng báo động cần sự quan tâm của cộng đồng, xã hội.

Mặc dù vậy, vấn đề tự sát ở trẻ em và thanh thiếu niên vẫn chưa được quan tâm một cách thoả đáng, cách nhìn nhận và các chiến lược hỗ trợ phòng ngừa vẫn còn đang rất manh mún, chưa hệ thống. Nghiên cứu về tự sát tại Việt Nam vẫn dừng ở khía cạnh sức khoẻ tâm thần chứ chưa có cách tiếp cận hệ thống, đa ngành, điều này dẫn tới sự phiến diện trong mọi khía cạnh từ chính sách đến thực hành.

Trên cơ sở đó, Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Hoàng Đức và Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ Sức khỏe tinh thần (Trung tâm MHRS) trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM tổ chức toạ đàm khoa học: “Tiếp cận đa ngành trong nghiên cứu, phòng ngừa và can thiệp tự sát ở trẻ em và thanh thiếu niên”.

Mục đích của Tọa đàm cụ thể như sau:

- Toạ đàm khoa học hướng đến việc định hướng tiếp cận đa ngành trong triển khai các nghiên cứu, dự án và thực hành can thiệp, phòng ngừa tự sát ở trẻ em và thanh thiếu niên. Đây có thể là một nền tảng bước đầu cho chủ đề này còn đang rất manh mún ở Việt Nam.

- Cung cấp cho các nhà nghiên cứu và thực hành những tiếp cận và bằng chứng để có thể ứng dụng trong bối cảnh công việc và nghề nghiệp của bản thân trong phòng ngừa và hỗ trợ tự sát ở trẻ em và thanh thiếu niên.

- Thúc đẩy truyền thông nâng cao nhận thức của cộng đồng về tự sát ở trẻ em và thanh thiếu niên, giúp phòng ngừa và xử lý khủng hoảng với những trường hợp cần thiết.

Các chủ đề của toạ đàm & Diễn giả: 

- Chủ trì toạ đàm: TS Lê Minh Công, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ sức khoẻ tinh thần/ Phó trưởng khoa Công tác xã hội. 

- Chủ đề 1: Hiểu biết chung về tự sát ở trẻ em và thanh thiếu niên (PGS TS Trần Thành Nam, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia TP HCM). 

- Chủ đề 2: Tiếp cận Y khoa và Sức khoẻ tâm thần về tự sát ở trẻ em và thanh thiếu niên (ThS. BS Giang Ngọc Thuỵ Vy, Trưởng Khoa Tâm lý y học, Bệnh viện Tâm thần TP Hồ Chí Minh).

- Chủ đề 3: Phòng ngừa và can thiệp tự sát ở trẻ em và thanh thiếu niên dựa vào trường học (TS Lê Nguyên Phương, Chuyên gia về Tâm lý học trường học). 

- Chủ đề 4: Tác động của các xã hội đến hành vi tự sát ở trẻ em và thanh thiếu niên (ThS Nguyễn Thị Thanh Tùng, Khoa Công tác xã hội, Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG HCM).

- Chủ đề 5: Ảnh hưởng của gia đình đến hành vi tự sát ở trẻ em và thanh thiếu niên (TS Nguyễn Văn Tường, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ Sức khoẻ tinh thần, Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG HCM).

Thời gian & địa điểm:

- Thời gian: 8:00 - 11:30, thứ Tư ngày 4/5/2022.

- Địa điểm: Phòng D201, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hình thức: trực tiếp.

Đăng ký: Xin vui lòng link dưới đây:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfECsKM3KOfax1ZwNTIwtRAY4PL9M2FV_3yeNPhpQjlrhyTXQ/viewform

Trân trọng kính mời quý nhà khoa học, các vị chuyên gia, quý Thầy Cô, các Anh/Chị Nghiên cứu sinh, Học viên Cao học, Sinh viên có quan tâm đăng ký theo đường link dưới đây:

Dự án - Đào tạo khác