THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

 

Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Hoàng Đức (Hoang Duc Applied Psychology Center) là một tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học tâm lý, được thành lập bởi Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục Hoàng Đức, được cấp phép hoạt động bởi Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai.

Năm 2021, Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục Hoàng Đức ký kết hợp tác với Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng (CSIP) thực hiện hợp phần “Cung cấp dịch vụ can thiệp và hỗ trợ tâm lý cho người khuyết tật và người thân trong gia đình” thuộc Dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam Tây Ninh, Bình Phước và Đồng Nai” do USAID tài trợ (Dự án Hòa nhập 3), với thông tin mô tả như sau:

Mục tiêu tổng quát: Người khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ và can thiệp tâm lý có chất lượng tại cộng đồng nhằm góp phần tăng cường hỗ trợ hoà nhập và nâng cao chất lượng sống.

Các mục tiêu cụ thể gồm:

- Xây dựng mô hình hỗ trợ và can thiệp tâm lý cho người khuyết tật và người thân.

- Nâng cao nhận thức của cộng đồng về sức khoẻ tâm thần và can thiệp tâm lý.

- Đề xuất mô hình để huy động được dịch vụ của các tổ chức ngoài công lập cũng như nhà nước trong cung cấp dịch vụ hỗ trợ và can thiệp tâm lý.

- Năng lực phát hiện sớm và hỗ trợ tâm lý cho mạng lưới cung cấp dịch vụ cho người khuyết tật được cải thiện.

 

Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Hoàng Đức xin thông báo tuyển dụng các ứng viên tiềm năng cho các vị trí sau: 

- Điều phối viên dự án: Bấm vào đây để xem chi tiết

- Chuyên viên tâm lý: Bấm vào đây để xem chi tiết

- Nhân viên Công tác xã hội: Bấm vào đây để xem chi tiết

Dự án - Đào tạo khác