GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

ĐÀO TẠO KỸ NĂNG SỐNG HỌC SINH CẤP 1

(NĂNG LỰC CẢM XÚC VÀ XÃ HỘI

Social and Emotional Skills - SES))

Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Hoàng phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học Tâm lý và Giáo dục đã chủ trì phát triển chương trình Năng lực cảm xúc – xã hội – hay gọi tắt là trí tuệ cảm xúc (Kỹ năng sống) dành cho học sinh tiểu học và đã được Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai thẩm định, cấp phép hoạt động.

Chương trình cũng đã đăng ký chương trình với Cục Bản quyền tác giả và đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả với chương trình.

Chương trình Năng lực cảm xúc – xã hội mà Viện thiết kế dựa trên chương trình học tập về cảm xúc và xã hội của Hoa Kỳ, mà khởi đầu ở Bang Illinos, và sau này được phát triển ở nhiều quốc gia khác. Chương trình cũng đã được thích nghi phù hợp với văn hoá Việt Nam và đã được thử nghiệm cho thấy có rất nhiều hữu ích với học sinh, đó là: 1) Thành tích học tập của học sinh tốt hơn; 2) Cải thiện thái độ và hành vi tích cực; 3) Ít hành vi tiêu cực; 4) Giảm được các cảm xúc đau khổ của học sinh.

Với mong muốn mang lại những giá trị và các kỹ năng tâm lý tích cực, góp phần vào mục tiêu phát triển toàn diện nhân cách cho học sinh, chúng tôi đang tìm kiếm các trường tiểu học, hoặc các trung tâm ngoại ngữ, kỹ năng sống để triển khai chương trình một cách hiệu quả nhất.

Tham khảo: /public/userfiles/files/Introduction%20-%20SEL.pdf

LIÊN HỆ:

Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Hoàng Đức

- Địa chỉ: 217 Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, TP Biên Hoà, Đồng Nai

- Email: hoangduccenter@gmail.com

- Điện thoại: 0251.3685676 (Hành chinh); 0912191315 (Hotline).