Giới thiệu chương trình

Giới thiệu chương trình

2020-11-17 16:37:44 Đánh giá trí tuệ

Là chương trình đánh giá trí thông minh để tư vấn phát triển năng lực học tập và tài năng của trẻ 6 – 16 tuổi.

Chuyên gia đánh giá

Chuyên gia đánh giá

2020-11-25 09:34:46 Đánh giá trí tuệ

Các chuyên viên đánh giá phải là các nhà tâm lý lâm sàng đạt được trình độ thạc sĩ, được giám sát chuyên môn và được cấp chứng chỉ đủ...