THÔNG BÁO CHIÊU SINH TẬP HUẤN VINELAND – II

THÔNG BÁO CHIÊU SINH TẬP HUẤN VINELAND – II

2020-06-16 16:12:53 Doanh Nghiệp

Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Hoàng Đức phối hợp cùng với chuyên gia đến từ Trường Đại học giáo dục, Đại học...

Chiêu sinh khoá "Trắc nghiệm cảm xúc hành vi ASEBA" cho lứa tuổi học đường

Chiêu sinh khoá "Trắc nghiệm cảm xúc hành vi ASEBA" cho lứa tuổi học đường

2020-10-31 15:48:34 Doanh Nghiệp

Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Hoàng Đức và Trung Tâm Thông tin Hướng Nghiệp, Nghiên cứu và Ứng dụng Tâm...

Chiêu sinh khoá "Đánh giá trí tuệ WISC - IV"

Chiêu sinh khoá "Đánh giá trí tuệ WISC - IV"

2020-10-31 15:41:25 Doanh Nghiệp

Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Hoàng Đức và Trung Tâm Thông tin Hướng Nghiệp, Nghiên cứu và Ứng dụng Tâm...

Hội thảo chuyên đề ứng dụng âm nhạc trị liệu trẻ tự kỷ

Hội thảo chuyên đề ứng dụng âm nhạc trị liệu trẻ tự kỷ

2019-12-14 15:48:16 Doanh Nghiệp

Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Hoàng Đức thông báo tổ chức buổi hội thảo chuyên đề “ Ứng dụng âm nhạc...

Hội thảo chuyên đề chăm sóc sức khoẻ tinh thần

Hội thảo chuyên đề chăm sóc sức khoẻ tinh thần

2019-12-14 15:41:04 Doanh Nghiệp

Với mục đích nâng cao nhận thức cho người dân về vai trò và tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khoẻ tâm thần;...

 Hội thảo chuyên đề Nghiện trò chơi trực tuyến (game online)  – Các chiến lược dự phòng và can thiệp”

Hội thảo chuyên đề Nghiện trò chơi trực tuyến (game online) – Các chiến lược dự phòng và can thiệp”

2020-07-02 16:39:20 Doanh Nghiệp

Với mục đích nâng cao nhận thức toàn xã hội về nghiện trò chơi trực tuyến, đặc biệt là các biểu hiện, hậu...