[HDAP] Ngày 24/04/2021, Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Hoàng Đức tổ chức báo cáo tổng kết thực tập lâm sàng khóa đào tạo “Nhận diện, đánh giá và can thiệp cho trẻ rối loạn phát triển” (Cấp độ 1) năm 2021 cho gần 20 học viên.

Trong buổi báo cáo tổng kết, với tư cách là khách mời và Hội đồng đánh giá chuyên môn, có sự tham dự của ThS Trịnh Thị Kim Ngọc – Trưởng khoa Giáo dục Đặc biệt, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP. Hồ Chí Minh, kiêm Giám đốc Trung tâm REACH; bà Nguyễn Thị Mai, Giám đốc Trung tâm tự kỷ Hoàng Đức; ThS Nguyễn Công Bình, Phó giám đốc Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Hoàng Đức.

Các báo cáo tốt nghiệp của các học viên được trình bày đa dạng với nhiều trường hợp trẻ và mức độ phát triển. Trong đó, nội dung báo cáo của các học viên trình bày các trường hợp lâm sàng trong quá thực hành can thiệp bao gồm: Các lý thuyết về các dạng rối loạn phát triển thần kinh, Xây dựng chương trình và mục tiêu can thiệp, các phương pháp can thiệp, phân tích các kết quả đánh giá trước và sau can thiệp. Sau mỗi báo cáo, học viên được Hội đồng chuyên môn cố vấn, góp ý và hỗ trợ về mặt chuyên môn để hoàn thiện hơn.

Sau buổi báo cáo, ThS Trịnh Thị Kim Ngọc – Trưởng khoa Giáo dục Đặc biệt, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP. Hồ Chí Minh, kiêm Giám đốc Trung tâm REACH đánh giá rất cao về chất lượng của chương trình đào tạo. Cô cho rằng, việc tổ chức các khóa học tương tự là điều cần thiết đối với các chuyên viên mới vào ngành, và cần được đào tạo, giám sát và hỗ trợ liên tục. Ngoài ra, cô cũng đánh giá rất cao chất lượng bài báo cáo của các học viên trong việc ứng dụng các kiến thức được học trong quá trình thực hành, đặc biệt là khả năng nhận định đánh giá ban đầu và xây dựng chương trình, mục tiêu can thiệp cho trẻ.

Hoạt động thực hành lâm sàng và báo cáo tốt nghiệp sau khóa học là một trong những hoạt động được chú trọng đối với các chương trình đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn đối với các chuyên viên can thiệp trên đối tượng là trẻ rối loạn phát triển. Được biết các khóa học tương tự được tổ chức làm nhiều đợt trong năm với đội ngũ giảng viên có trình độ và dày dặn về kinh nghiệm chuyên môn đào tạo.

(Bài và ảnh: Ánh Tuyết)

Tin hoạt động khác