Sáng ngày 10/06/2022, Hoàng Đức Education Group đã ra quân tiến hành hoạt động “Triển khai khảo sát và truyền thông nâng cao sức khỏe tâm thần của người khuyết tật và người thân” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, với địa điểm đầu tiên thực hiện là xã Trường Tây (Thị xã Hòa Thành).

Hình 1. Đội ngũ chuyên viên tâm lý của Hoàng Đức Education Group tại buổi xuất quân ở xã Trường Tây (Thị xã Hòa Thành).

Hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Cung cấp dịch vụ can thiệp và hỗ trợ tâm lý cho người khuyết tật và người thân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh” (thuộc Dự án INCLUSION 3) do Hoàng Đức Education Group phụ trách, với sự tài trợ của USAID (Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ) và nhà thầu chính là CSIP (Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng). Trong đó, đối tượng thụ hưởng là 1000 người, gồm người khuyết tật và người thân của họ trên 10 phường, xã tại hai địa phương là thành phố Tây Ninh (các phường 3, 4; các xã Hiệp Ninh, Ninh Sơn, Ninh Bình) và thị xã Hòa Thành (các xã Hiệp Tân, Long Thành Bắc, Long Thành Trung, Trường Tây, Trường Đông).

Hình 2. Quang cảnh diễn ra công tác khảo sát sức khỏe tâm thần và người thân của họ trong sáng nay.

Hoạt động triển khai sẽ diễn ra trong 10 ngày, từ ngày 10 đến ngày 19/6/2022 với các hoạt động nổi bật như: đánh giá thực trạng rối loạn lo âu, trầm cảm; tổ chức sinh hoạt chuyên đề cho câu lạc bộ người khuyết tật; phân tích số liệu, viết báo cáo và công bố kết quả về thực trạng sức khỏe tâm thần người khuyết tật và người thân trong gia đình.

Đội ngũ thực hiện cho các hoạt động là những chuyên viên tâm lý nhiều kinh nghiệm đến từ 02 trung tâm trực thuộc Hoàng Đức Education Group (Trung tâm tâm lý học ứng dụng Hoàng Đức và Trung tâm tự kỷ Hoàng Đức) cùng các chuyên gia là Tiến sĩ tâm lý học, Thạc sĩ tâm lý lâm sàng, Bác sĩ Chuyên khoa I, Bác sĩ Chuyên khoa II... 

Hình 3. Chuyên viên tâm lý của Hoàng Đức Education Group đang thực hiện đánh giá sàng lọc ban đầu.


Hình 4. Sau khi đã đánh giá sàng lọc ban đầu, người khuyết tật và người thân sẽ được các bác sĩ chuyên khoa tâm thần khám chuyên sâu để khai thác, hỗ trợ các vấn đề tâm lý của họ.

Đối với đợt triển khai lần này tại Tây Ninh, Hoàng Đức nêu rõ quyết tâm cao độ về mặt chuyên môn lẫn hình thức tổ chức nhằm đảm bảo đạt được kết quả tốt nhất trong việc hỗ trợ và can thiệp tâm lý cho người khuyết tật và người thân của họ. Đây không đơn thuần là thực hiện nhiệm vụ của một dự án, mà là sứ mệnh của Hoàng Đức trên hành trình nâng cao sức khỏe tinh thần, tâm thần của cộng đồng.

Hình 5. Chuyên viên tâm lý của Hoàng Đức đang hỗ trợ người khuyết tật gặp khó khăn trong việc di chuyển.

Một số hình ảnh cập nhật tại buổi xuất quân:

Tin và bài: Tấn Thành. Hình ảnh: Tuấn Anh

Tin hoạt động khác