[HDAP] Ngày 14/05/2022, Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Hoàng Đức tổ chức buổi tập huấn cho 25 chuyên viên, quản lý chuyên môn thuộc hệ thống Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức (Trung tâm tự kỷ Hoàng Đức) về chuyển giao chương trình “Hướng dẫn sử dụng chương trình can thiệp nhóm cho trẻ rối loạn phát triển”.

Tham dự và chỉ đạo tập huấn có ThS. Bùi Ngọc Diễm, Giám đốc Công ty Tư vấn và Giáo dục Hoàng Đức và ThS. Nguyễn Thị Mai, Giám đốc Trung tâm tự kỷ Hoàng Đức.

Trong suốt hai buổi làm việc ngày hôm đó, các chuyên viên, quản lý chuyên môn được ThS. Nguyễn Công Bình, Phó giám đốc Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Hoàng Đức, Giảng viên của khóa tập huấn giới thiệu và triển khai những nội dung quan trọng: 

- Những lưu ý về đặc thù can thiệp theo mô hình nhóm đối với trẻ rối loạn phát triển;

- Giới thiệu tổng quan về nội dung tài liệu hướng dẫn;

- Hướng dẫn chung về cách thức xác định và lựa chọn nhóm mục tiêu chung theo mức độ nhóm;

- Hướng dẫn đánh giá xác định mức độ phát triển kỹ năng và thiết kế hoạt động theo mục tiêu nhóm;

- Hướng dẫn tổ chức can thiệp nhóm và đánh giá trẻ sau can thiệp;

- Thực hành xây dựng và thiết kế mục tiêu nhóm;

- Gợi ý thời gian biểu can thiệp hàng ngày.

Việc tập huấn chuyển giao “Hướng dẫn sử dụng chương trình can thiệp nhóm cho trẻ rối loạn phát triển” nhằm trang bị cho đội ngũ chuyên viên, giáo viên can thiệp đối tượng các trẻ rối loạn phát triển những kiến thức và kỹ năng cơ bản về can thiệp nhóm. Đồng thời, hướng đến việc hình thành kỹ năng ban đầu về nhận diện các kỹ năng phát triển của trẻ trong nhóm; xây dựng và thiết kế nội dung các hoạt động dạy học dựa trên khung chương trình; trang bị kỹ năng theo dõi, đánh giá sự phát triển của trẻ theo mục tiêu định kỳ. Quan trọng hơn hết, là xây dựng đội ngũ chuyên viên can thiệp có năng lực, đáp ứng được các vấn đề chuyên môn trong quá trình làm việc với các đối tượng là trẻ rối loạn phát triển.

Được biết, buổi tập huấn thuộc chương trình “Can thiệp nhóm cho trẻ rối loạn phát triển” được triển khai trong 2 tháng gồm 72 giờ, với 8 giờ tập huấn và 64 giờ hỗ trợ, giám sát lâm sàng.

 

Một số hình ảnh ghi nhận trong ngày tập huấn: 

Hình 1. ThS. Bùi Ngọc Diễm, Giám đốc HoangDuc Education Group phát biểu chỉ đạo tập huấn.

Hình 2. ThS. Nguyễn Thị Mai, Giám đốc của Trung tâm tự kỷ Hoàng Đức chia sẻ về hành trình của Trung tâm.

Hình 3. ThS. Nguyễn Công Bình, Phó giám đốc Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Hoàng Đức, Giảng viên của khóa tập huấn giới thiệu và triển khai những nội dung quan trọng.

Hình 4. Các thầy cô chuyên viên tham gia tích cực vào quá trình thảo luận trong lúc làm việc nhóm.

Hình 5. Các thầy cô chuyên viên đang hoàn thiện sản phẩm “Thực hành xây dựng và thiết kế mục tiêu nhóm”.

Hình 6. Đại diện nhóm trình bày sản phẩm hoàn thiện.

Hình 7. Kết thúc ngày tập huấn, các học viên chụp hình lưu niệm cùng Giảng viên.

Viết bài: Tấn Thành. Hình ảnh: Tuấn Anh

Tin hoạt động khác